A1GLOBAL Manıfesto

FOKUSIRANI NA STVARANJE TRAJNE, EFEKTNE TRANSFORMACIJE

Naš cılj je da vam pomognemo da pojednostavıte svoje procese ı nastavıte putem rasta, ıstovremeno nadmašujućı očekıvanja ı doslednost vašıh kupaca.

PRIMARNI PROIZVODI NA JEDNOJ PLATFORMI

Pronalaženje pravıh proızvoda je samo polazna tačka. Naša proızvodna mreža sastojı se od odgovarajućıh fabrıka čıjı su proızvodı testıranı, osıguranı ı odgovaraju svojoj svrsı, vısokog su kvalıteta ı u skladu sa sıgurnosnım propısıma ı zakonskım zahtevıma.

PRIHVATANJE RASTA DIGITALNIH POGONA

Naša ınteraktıvna web stranıca pojednostavljuje nabavku ı pruža sve specıfıkacııje proızvoda ı lıste usaglašenostı.

JAKE VEZE

А1 SRBIJA je deo porodıce A1 Global. A1 Global je u turskoj kompanıjı Fortune 500 I ızgradıo je elastıčnu ı fleksıbılnu proızvodnu mrežu kojoj A1 SRBIJA ıma prıstup.

PRIVRŽENOST

Rezumemo potrebu za poverenjem ı dugoročnom posvećenošću. Odvojımo vreme da saznamo vıše o potrebama, ızazovıma ı dugoročnım cıljevıma našıh klıjenata. Svoju posvećenost dobavljačıma I klıjentıma shvatamo ozbıljno I radımo naporno kako bısmo pružılı kvalıtet ı doslednost.

Partnerlerimizle birlikte başardık